W dniu 20 lipca Pani Sołtys z Radą Sołecką i mieszkańcami  Wylatkowa przy niewielkim wsparciu Stowarzyszenia zorganizowali wspaniałą imprezę dla dzieci. Dziecięcej zabawie towarzyszył piknik podczas którego częstowano wspaniałymi wypiekami i wiejskim jadłem przygotowanymi przez panie z Wylatkowa.

Całość imprezy zyskiwała wyłącznie bardzo pozytywne opinie.

Serdecznie gratulujemy!