LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA – z dniem 30.09.2022

„Walne Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Wylatkowa w dniu 18.08.2022 podjęło Uchwałę nr 2/2022 o likwidacji Stowarzyszenia z dniem 30.09.2022.

Na likwidatora wyznaczono Panią Danutę Rudzką – tel. 510330157.”

 


INFORMACJA O ZEBRANIU – 19 czerwca 2021

W dniu 19.06.2021r. o godzinie 11.00 w świetlicy w Wylatkowie – przy remizie odbędzie się zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Wylatkowa. Podczas zebrania poruszone będą:

 • Bieżące sprawy Stowarzyszenia
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 • Udzielenie absolutorium zarządowi

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby, które chcą do nas dołączyć.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Wylatkowa
w dniu 19. czerwca 2021 r.

 1. Rozpoczęcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 4. Przedstawienie informacji finansowej Stowarzyszenia w 2020 roku
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku
 7. Udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia
 8. Sprawy bieżące i wolne glosy i wnioski.

 


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WYLATKOWA

Szanowni Państwo!

W dniu 27.11.2019 Starosta Słupecki wpisał do ewidencji stowarzyszeń zwykłych „Stowarzyszenie Przyjaciół Wylatkowa” .

W dniu 20.12.2019 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS 0000399760 została wszczęta procedura likwidacji Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we Wsi Wylatkowo.

Zobacz dokumenty:

Stowarzyszenie Przyjaciół Wylatkowa – Postanowienie Starosty Słupeckiego

Likwidacja Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we wsi Wylatkowo


 

Harmonogram wywozu odpadów Wylatkowo 2019

 

Komunikat Policji KPP w Słupcy !!!

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim i nasilającymi się w tym okresie kradzieżami i włamaniami do mieszkań, pozostawionych niezabezpieczonych budynków gospodarczych, domków letniskowych, namiotów oraz campingów.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o stosowne zabezpieczenie wymienionych obiektów oraz niepozostawianie bez opieki w otwartych domkach letniskowych, namiotach rzeczy wartościowych, w szczególności biżuterii, sprzętu elektronicznego oraz pieniędzy, które najczęściej padają łupem złodziei.

W przypadku zaobserwowania podejrzanych osób lub pojazdów na terenie miejscowości proszę o spisanie numerów rejestracyjnych pojazdów oraz niezwłoczne powiadomienie dzielnicowego na nr telefonów: (063) 274 13 30 lub  786 936 485.

Kierownik Posterunku Policji w Strzałkowie
KPP w Słupcy

 

Sebastian Kopczyński - dzielnicowy Słupca
Sebastian Kopczyński – Dzielnicowy w Słupcy

Nasz dzielnicowy mł.aspirant Sebastian Kopczyński
KPP w Słupcy
tel. (063) 274 13 30