Konsultacje z Wójtem Gminy Powidz 15.01.2019

W dniu 15 stycznia zostały zaplanowane konsultacje Zarządu Stowarzyszenia z Panem Jakubem Gwitem – Wójtem Gminy Powidz dotyczące głównie współpracy w okresie poprzedzającym letnie wakacje. Pan Wójt był uprzejmy zaprosić na spotkanie radnych do Rady Gminy z Wylatkowa – Panią Joannę Andrzejewską i Pana Włodzimierza Wełnica.

Podczas spotkania ustalono, że:

  • W Wylatkowie zostaną zainstalowane min. 2 nowe latarnie fotowoltaiczne ( m. in. za kaplicą w stronę miejscowości Piłka)
  • Powstanie projekt oświetlenia drogi Wylatkowo – Słoszewy
  • Powstanie projekt drogi asfaltowej ze Słoszew do drogi krajowej
  • UG zapewni pozytywne rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia o dofinansowanie wynajmu w okresie lipiec / sierpień ubikacji Toy/Toy usytuowanych w pobliżu kąpielisk w Wylatkowie
  • Możliwa będzie również współpraca w zakupie piasku dla konserwacji kąpielisk w Wylatkowie
  • Państwo Radni zasugerowali możliwość współpracy przy budowie ławek w pobliżu kąpielisk
  • W funduszu sołeckim przewidziano środki na organizację imprezy integracyjnej – w trakcie spotkania uznano, że taka impreza powinna połączyć środowisko stałych mieszkańców Wylatkowa i właścicieli nieruchomości letniskowych. Spotkanie powinno mieć charakter sportowo – zabawowy
  • Zastanawiano się nad lokalizacją boiska dla amatorskiej gry w piłkę nożną
  • Należy upowszechniać informacje o dotacjach do instalacji OZE – dodatkowo wiosną dotrą do właścicieli nieruchomości ankiety dotyczące gazyfikacji gminy
  • Powinien powrócić problem przejścia pieszego ułatwiającego dostęp z centrum wioski do przystani

 

Ustalono, że dyskusja będzie kontynuowana podczas spotkania wiejskiego połączonego z wyborem Sołtysa w dniu 7 lutego.