Zarząd Stowarzyszenia tradycyjnie, jak co roku przed sezonem wakacyjnym, spotkał
się z Panem Jakubem Gwitem – Wójtem Gminy Powidz – aby ustalić możliwości
realizacji wniosków Stowarzyszenia zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu
gminy na rok 2017.

 • Wnioskiem kierowanym przez Stowarzyszenie do Urzędu Gminy, od wielu lat,
  jest zakup latarni fotowoltaicznych dla oświetlenia alejek wśród domków
  letniskowych w Wylatkowie. Ustalono, że istnieje możliwość zakupu latarni w
  sytuacji, kiedy Stowarzyszenie ze swych środków zapewni połowę sumy
  wymaganej do ich zakupu.
 • W najbliższym czasie Urząd Gminy zapewni tłuczeń dla wypełnienia dziur w
  drogach gruntowych.
 • Mimo wzrostu kosztów odbioru śmieci – Urząd Gminy pozostawia na
  niezmienionym poziomie wysokość opłat od właścicieli nieruchomości –
  zachowując je na zasadach z poprzedniego roku.

Stowarzyszenie otrzymało ofertę dotacji z Urzędu Gminy na działalność pożytku
publicznego a w szczególności na realizację inicjatyw służących utrzymaniu porządku
i czystości w obszarach cennych przyrodniczo. W przypadku otrzymania takiej dotacji
będziemy mogli zrealizować odpowiednie postulaty z naszego wniosku do budżetu
gminy na rok 2017.