W ramach przygotowań do kolejnego sezonu letniego Zarząd Stowarzyszenia odbył robocze spotkanie z Wójtem Gminy Powidz -Panem Jakubem Gwitem. W spotkaniu uczestniczyła również pani  Joanna  Andrzejewska – radna Rady Gminy z Wylatkowa.

Zarząd Stowarzyszenia zdecydował wesprzeć imprezę integracyjną, jaką w tym roku przygotowuje Rada Sołecka w Wylatkowie. Ustalono termin imprezy na dzień 20 lipca 2019 – miejscem ma być teren w pobliżu świetlicy, przy kąpielisku – nad brzegiem jeziora. Szczegółowy program imprezy jest jeszcze w fazie uzgodnień.

Jak co roku Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Wójta o pomoc finansową w zakupie piasku dla konserwacji kąpielisk i boiska do siatkówki.  Otrzymaliśmy zapewnienie, że przypadku złożenia stosownych ofert Urząd Gminy przeznaczy właściwe środki zarówno na zakup piasku jak i wynajem ubikacji TOI/TOI.

Otrzymaliśmy również zapewnienie, że w okresie wakacji przy kąpieliskach usytuowane zostaną dodatkowe kosze na śmieci, które będą opróżniane po każdym weekendzie.

Pan Wójt przekazał również informację, że do końca maja zostaną zamontowane dwie dodatkowe latarnie fotowoltaiczne, które zostaną usytuowane w pobliżu kaplicy.

Problemem do rozwiązania pozostaje, w dalszym ciągu, udostępnienie przejścia pieszego przez tereny Lasów Państwowych z centrum wioski do przystani i kąpieliska oraz wyznaczenie zorganizowanego parkingu na terenie Wylatkowa.

W dalszym ciągu otwartym pozostaje sposób poszukiwania środków na zakup ławek, które powinny zostać zainstalowane w pobliżu kąpielisk.