Wylatkowo spotkanie wyborcze

Z powodu braku kworum w pierwszym terminie (02.06.2018.) w dniu 1 lipca obyło się Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Wylatkowie.
Na początku zebrania odczytano protokół z poprzedniego zebrania oraz przekazano informacje i ustalenia ze spotkania z Wójtem Gminy Powidz.
Wybierając skład Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do głównej części zebrania – wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd w następującym składzie:

  • Prezes Zarządu – Zenon Przybylski
  • Wiceprezes Zarządu – Jerzy Dyba
  • Skarbnik – Danuta Rudzka
  • Członek Zarządu – Katarzyna Durczewska – Pastok
  • Członek Zarządu – Andrzej Przybylski

Oraz Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

  • Przewodniczący – Wojciech Pastok
  • Członek Komisji – Maria Banaszak
  • Członek Komisji – Ewa Kilarska