W dniu 15 lipca odbyło się kolejne zebranie Zarządu Stowarzyszenia, w trakcie którego poruszono następujące tematy:

  • Posumowano dotychczasowe ustalenia z realizacji pomocy finansowej Urzędu Gminy dotyczące renowacji kąpielisk i zainstalowania ubikacji TOI TOI
  • Postanowiono wydrukować ulotki informujące o działalności Stowarzyszenia wszystkich właścicieli domków letniskowych
  • Podjęto decyzję o modernizacji strony internetowej www.wylatkowo.pl
  • Zarząd postanowił przekazać środki na zakup desek w celu remontu kładki
  • Postanowiono zakupić dodatkowe ogrodowe lampy fotowoltaiczne dla oświetlenia terenów domków letniskowych
  • Zdecydowano o zmianie rachunku bankowego Stowarzyszenia – wybrano bezpłatny rachunek w BGZ BNP PARIBAS
  • Podjęto decyzję , zgodnie z zapisami statutu, o wykreśleniu 18 osób, które zalegały ze składkami przez okres ostatnich 3 lat.

TOI TOI przy kąpielisku